Sinds 2004 heeft de Vriendenkring voor ruim rond € 350.000,- aan projecten gerealiseerd. Gedurende deze periode is het steeds gelukt iedere door Vrienden gedoneerde euro tenminste te matchen met een euro uit fondsen of subsidies. We hopen dat dit ook in de komende jaren het geval zijn.

Vijf nieuwe bomen Margaretha Turnorplein

Het Margaretha Turnorplein heeft sinds 1683 meerdere transformaties doorgemaakt. Het plein, dat eigendom is van Kasteel Amerongen, kenmerkte zich tot de Tweede Wereldoorlog als een groen bomenplein. Tussen 1944 en 1945 is een deel van de zuidelijke boomaanplant gekapt. In 1978 is door het kasteel en de gemeente afgesproken dat het plein een openbare bestemming zou krijgen. Sinds die tijd fungeerde het als speelplein voor de kinderen van de Wilhelminaschool en parkeerplaats voor auto’s en fietsen en locatie voor evenementen als Grietmarkt en Koningsdag. Het voorheen lommerrijke plein was echter aan restauratie toe. Er werd een plan gemaakt voor een kasteelplein met authentieke uitstraling, passend bij het kasteel, het dorp en de huidige tijd. Na grondig onderzoek van de bestaande bomen, bleek dat 23 monumentale bomen konden blijven staan. Daarnaast zouden 34 nieuwe eiken worden aangeplant. Een duurzame waterdoorlatende verharding zou worden aangebracht waardoor water beter wegzakt en er minder modder zou ontstaan. Ook in droge tijden krijgen de bomen voldoende vocht door de ondergrondse waterreservoirs. Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen droeg bij aan de restauratie van het plein in de vorm van 5 nieuwe bomen. De bomen werden op 18 november geplant door de kinderen van de Wilhelminaschool.

Twee zilveren schotels uit het Aldenburg-servies

Deze zilveren schotels maakten oorspronkelijk deel uit van een 31-delig servies dat in 1733 als huwelijksgeschenk werd aangeboden aan Willem Bentinck en Charlotte Sophie von Aldenburg. De schenker was de vader van de bruid: Anton II graaf von Aldenburg, die het servies bestelde bij de vooraanstaande Haagse zilversmid Caspar Diderik Maasman. De sobere vormgeving van de schotels is kenmerkend voor het Haagse zilver dat in de 18de eeuw zeer gewild was.

Deze twee achttiende-eeuwse zilveren schotels stonden bij feestelijk gelegenheden op tafel te pronken. De schotels zijn voorzien van een fraai uitgevoerd familiewapen Van Aldenburg. Onder het wapen zijn de versierselen van de Deense Orde van de Olifant aangebracht. Het servies, waarvan zij ooit deel uitmaakten, was een geschenk van Anton II graaf Von Aldenburg ter gelegenheid van het huwelijk van zijn dochter Charlotte Sophie met Willem Bentinck in 1733. De familienaam Van Aldenburg Bentinck is uit dit huwelijk voortgekomen. Het servies is later verspreid onder de familie.

In de loop der jaren raakte het Aldenburg-servies verspreid door vererving en verkoop. Vijf stukken, waaronder deze schalen, kwamen in 1915 in het bezit van Godard graaf van Aldenburg Bentinck. Dit servies betekende kennelijk heel veel voor hem. Want twee jaar later heeft hij nog enkele tafelstukken en soepborden laten vervaardigen en deze ook laten voorzien van zijn wapen. Na de dood van graaf van Aldenburg Bentinck in 1940 is het servies verdeeld onder zijn nazaten en vervolgens deels verkocht. In 1995 is de eerste stap gezet om het servies weer te completeren toen twee schotels en twee borden aangekocht konden worden. Dat nu 25 jaar later zich weer de mogelijk heeft aangeboden om twee schotels te verwerven, waarmee dit bijzondere servies verder hersteld wordt, is tamelijk uniek.

Als museum vertelt kasteel Amerongen sinds 1977 het verhaal van zijn voormalige bewoners. Dat het Aldenburg-servies uit het interieurensemble was verdwenen na de dood van Godard in 1940, werd door het museum als een groot gemis ervaren. Dankzij de aankoop van deze schotels, en door eerdere aankoop en schenking, kan kasteel Amerongen het Aldenburg-servies weer de aandacht geven die het verdient. Het bijzondere familiezilver was in 2020 te zien als onderdeel van de tentoonstelling 'Pronkstukken & Prullaria'.

Aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt en de Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen.

Bespeelbaar maken van het Kirkman-klavecimbel

Het uit Engeland afkomstige Kirkman-klavecimbel (1766) is een instrument uit de allerhoogste kwaliteitscategorie. In de zomer van 2019 heeft Martin Spaink het Kirkman-klavecimbel opnieuw speelbaar gemaakt. In het filmpje hieronder vertelt hij over dit bijzondere instrument en speciaal over de kraaienpennen waarmee het thans bekield is:

Restauratie met steun van de Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen. Het klavecimbel wordt gebruikt bij de kasteelconcerten, onder meer door Menno van Delft en Artem Belogurov in 2021.

Restauratie Erard vleugel

De spiegels in de Grote Zaal

De Grote Zaal vormt het visitekaartje van het kasteel. Hier werden belangrijke gasten ontvangen. Vanuit dit vertrek heeft men een prachtig uitzicht over de uiterwaarden. Er hangt een groot aantal vorstenportretten, onder andere van Willem de Zwijger, Louise de Coligny, Maurits, Frederik Hendrik en van de Koning-Stadhouder Willem III. De marmeren schoorsteenmantels kwamen in 1684 in Amerongen aan; ze zijn gemaakt in Dresden, waar Godard Adriaan van Reede in die tijd gezant was.
In vroeger tijden hingen in de zaal drie bijzondere spiegels: twee identieke rococospiegels en een neoclassicistische spiegel. Helaas waren deze zodanig aangetast dat ze niet meer opgehangen konden worden. De grondering van de houten lijsten bladdert en veel ornamenten zijn aangetast door houtworm. Op een aantal plekken zitten de ornamenten ook los. De restaurator zal de grondering zoveel mogelijk consolideren en de losse ornamenten vastzetten. De gehele lijst krijgt een behandeling tegen houtworm. Het spiegelglas is zwaar aangetast door vocht. Er is daardoor veel verlies van het zilver en de opstaande bladders zijn zwart geoxideerd. De verzilvering zal zoveel mogelijk weer op het spiegelglas gefixeerd worden, met maximaal behoud van het aanwezige materiaal. De lacunes worden vervolgens gecamoufleerd door een zilverfolie op een zuurvrij karton achter het glas te plaatsen.

De restauratie is gefinancierd door Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen.

Restauratie bijzondere behang in de Bentinckkamer,

Om dit behang te behouden was restauratie nodig. Een particuliere gift van ruim € 14.500,- werd ter beschikking gesteld als de Vriendenkring € 2.500,- voor het project beschikbaar wilde stellen. Daarop zijn we natuurlijk graag ingegaan.

Restauratie van vijf grote schilderijlijsten.

Al vele jaren waren deze schilderijen in het Goudse atelier van restaurateur mevr. Renée Velsink opgeslagen. Grote lege plekken, o.a. op de Bovengalerij, toonden de pijnlijke afwezigheid ervan. Door ruim € 5.500,- voor dit project vrij te maken konden de schilderijen in prima staat worden teruggebracht en hun oorspronkelijke plaatsen in het kasteel weer innemen.

LED kaarsen in kroonluchters

De Vriendenkring heeft geld vrij gemaakt om alle lampen in kroonluchters en op andere plaatsen te vervangen door LEDkaarsen. Nadat onze conservator en penningmeester een bezoek hadden gebracht aan museum Van Loon in Amsterdam en daar een prima demonstratie kregen door de fa. Van Ramselaar werd het besluit genomen deze firma de opdracht te verstrekken. Inmiddels is het project gerealiseerd voor € 6900,-. De LED-kaarsen in de kroonluchters kunnen op afstand worden gedimd om de sfeer te creëren passend bij een bepaald evenement.

Kerst op kasteel Amerongen

In 2014 en 2015 is door de Stichting Kasteel Amerongen een aantal evenementen georganiseerd die gekoppeld waren aan de seizoenen. De Vriendenkring heeft door haar financiële bijdragen van in totaal ongeveer € 2500,- aan het winterfeest ervoor gezorgd dat het kasteel in een bijzonder fraaie kerstsfeer kon worden gehuld. Diverse musici hebben belangeloos aan deze dagen meegewerkt. Het kasteel kon zich tijdens deze dagen verheugen op een buitengewoon groot aantal bezoekers. Tweede kerstdag 2014 werd een record aantal bereikt van meer dan 1000 bezoekers.

ICT-project

Een moderne administratie, de winkel en kaartverkoop kunnen niet zonder adequate computervoorzieningen. Daarnaast is het van toenemend belang beveiliging van het kasteel en zijn collectie te realiseren door draadloze camera’s, die in contact staan met de ICT infrastructuur. De huidige ICT-voorzieningen in het kasteel zijn sterk verouderd en aan vervanging toe. Een plan voor aanschaf van de meest noodzakelijke aanschaffingen is gemaakt en er is een begin gemaakt met de installatie van nieuwe hardware. Komend jaar zal een plan tot afronding worden opgesteld. De Vriendenkring heeft in 2014-2015 een donatie van € 8000,- toegezegd om dit plan te kunnen realiseren.

Diana, Godin van de jacht

Een belangrijk sierelement in de tuin is het beeld Diane, godin van de jacht. Vele jaren heeft zij een markante plaats gehad in de tuin. Door de restauratie kwam ze echter in een afgelegen deel van de tuin terecht en verkeerde in zeer slechte staat. Zowel het beeld als het voetstuk zijn op diverse plaatsen beschadigd. Een uitgebreid restauratierapport is opgesteld en de kosten voor restauratie bedroegen € 4950,-. In het voorjaar van 2015 is de restaurateur Nico Verhulst met veel enthousiasme en zorg bezig gegaan de verschillende aangetaste delen van het beeld te restaureren. Ook is een deel van de rechter arm en een rechterhand gereconstrueerd. De restauratie vond voor een deel plaats in het kasteel, waar bezoekers de voortgang konden aanschouwen. In augustus is het werk afgerond en werd Diana weer op haar vertrouwde plaats aan de zuidzijde van het kasteel geplaatst.

Bätz-orgel

Anna Elisabeth van Tuyll van Serooskerken, echtgenote van Frederik van Reede, 5e graaf van Athlone, heeft aan het einde van de 18e eeuw bij de beroemde orgelbouwer Gideon Thomas Bätz een huisorgel besteld. In 1813 is het afgeleverd en op de bovengalerij van het kasteel geplaatst. Na ruim twee honderd jaar was het orgel aan een zeer grondige opknapbeurt toe om het weer bespeelbaar te maken. De Stichting Kasteel Amerongen slaagde erin met behulp van de steun van de Vriendenkring de benodigde € 47.000,- voor restauratie bijeen te krijgen. De bijdrage van de Vrienden was € 11.400,-. In oktober 2015 werd de terugkeer van het orgel gevierd met twee concerten.

Podium en stoelen

Om ten volle te kunnen genieten van concerten en andere evenementen is zitcomfort van belang. Daarom hebben we 140 comfortabele stoelen aangeschaft. Ook is een podium van 6 x 4 m gekocht, waarop de musici en sprekers ook voor de achterste rijen op de galerij prima zichtbaar zijn. Huur is niet meer nodig en binnen enkele jaren is de investering van ruim € 4500,- terugverdiend

Bron in de benedentuin

De watervoorziening in de benedentuin, op het voorplein en in de Iristuin is in 2014 aanzienlijk verbeterd door het laten slaan van een bron waarop 300 m leidingen met 8 aftappunten zijn aangesloten. De bron ligt vlak bij de Schellevisschuur. Vandaaruit konden de benodigde elektriciteitsleidingen worden aangelegd naar de pomp. De schakelkast is in de schuur aangebracht. De kosten van het project bedroegen € 11.500,- Een subsidie van € 6900,- kon voor dit project worden verkregen

Kinderhuisje

Niet lang na de bouw van een kinderhuisje voor koningin Wilhelmina op het Loo verscheen er rond 1900 op kasteel Amerongen ook een kinderhuisje. De kinderen van Graaf van Aldenburg Bentinck hielpen onder leiding van een timmerman en metselaar mee met de bouw. Hun rol in het bouwproces had een pedagogisch doel. Zo maakten ze kennis met het vak van een ambachtsman.

Na enkele restauraties in het verleden was het huisje in 2013 weer aan een grondige opknapbeurt toe. Allereerst het rieten dak, dat water doorliet en een toevluchtsoord was geworden voor ontheemde vogels. Het dak is na de zomer van nieuw riet voorzien en kan nu weer vele jaren mee. Daarna is het houtwerk grondig aangepakt, kieren gedicht en voorzien van een eerste verflaag en daarmee gereed gemaakt voor de winter. In het voorjaar van 2014 is het afgeschilderd.

Kasteelconcerten

Met het organiseren van concerten op de Bovengalerij heeft de Vriendenkring sinds 2014 een oude traditie weer tot leven gebracht. Musici van naam hebben inmiddels welluidende klanken in het kasteel laten klinken. Een samenwerking met het Koninklijk Concertgebouworkest is tot stand gekomen. In het kader van de Zeister Muziekdagen traden veelbelovende jonge musici op. Ook de het Amerongse fanfare orkest geeft jaarlijks een concert in de buitenlucht.

Tuinproject

Tuin en park van het Kasteel worden jaar in jaar uit door enthousiaste vrijwilligers onderhouden. Het voor de plantengroei zo noodzakelijke water moest echter in tijden van droogte komen uit de slotgracht. Door een financiële bijdrage van de Vrienden kon aanvullende subsidie beschikbaar komen en kon een start gemaakt worden met de aanleg van een waterleidingsysteem. De firma Budding uit Rhenen heeft dit project uitgevoerd door een bron te slaan en enkele honderden meters leidingen aan te leggen in de boventuin, waarop een achttal aftappunten zijn aangebracht. Vandaar kan kwalitatief goed water op de gewenste locaties worden gebracht. Op 5 oktober 2011 was er de officiële oplevering van het waterleidingsysteem in aanwezigheid van de tuin- en boskabouters en vertegenwoordigers van SKA en SVKA. Door een gift van € 4800,- van de SVKA kon de Stichting Kasteel Amerongen een subsidie krijgen van € 7200,- waardoor het project kon worden gerealiseerd.

Schellevisschuur

De Vrienden hebben de Schellevisschuur een grondige opknapbeurt laten geven. Over de volle breedte (10 m) van het pand is een 4 m diepe bestrating aangelegd waarboven een uitbouw zal worden aangebracht waaronder de tuin‐ en boskabouters materialen kunnen opslaan en daardoor in de schuur een adequate werkruimte kunnen inrichten.

Het boekenproject

De bibliotheek van Kasteel Amerongen is een van de weinig in tact gebleven adelsbibliotheken uit de 18de eeuw. Vrijwel alle 3600 boeken zijn van de oorspronkelijke bewoners van het kasteel. Belangrijk kenmerk van een adelsbibliotheek is dat het boeken omvat, die in de tijd belangrijk werden geacht om deel te kunnen nemen aan het hofleven en boeken voor belang voor het beheer van het landgoed.

Voor de bouwkundige werkzaamheden van het Kasteel moesten de grote en kleine bibliotheek ontruimd worden. Het boekenrestauratieatelier Mooie Boeken en Papierwerken o.l.v.mevr. Nijhoff Asser uit Amsterdam werd hiervoor ingeschakeld. Er is voor gekozen om de ontruiming te combineren met de conservering van de gehele boekencollectie. Met behulp van vrijwilligers is in vrij korte tijd de gehele bibliotheek (circa 3600 boeken) boek voor boek bekeken, stofvrij gemaakt, tegen uitdroging behandeld, beoordeeld en ingepakt. De conserverende behandeling van de boeken is uitgevoerd en gerealiseerd door een gift van de SVKA van € 10.888,-. Voor de uitgebreide restauratie van de boeken is een bedrag nodig van ongeveer € 55.000,-

In november 2010 werd er door de SVKA een grote fondsenwervingsactie onder vrienden en fondsen gestart. Dit leidde ertoe dat van diverse fondsen, waaronder het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Stichting Boek en Wurm, K.F. Heinfonds, Fentener van Vlissingenfonds en de ’s Gravenhaagse Bijbelstichting. De restauratie van de tweedelige atlas van Johannes van Keulen (1724) is reeds voltooid. In 2012 werd het gehele project succesvol afgerond.