28 oktober 2022

Dit concert is een samenwerkingsproject van Vriendenkring Kasteel Amerongen en Vrienden Andrieskerk.

Het Rampjaar 1672 markeert het einde van de Gouden Eeuw die ons land heeft doorgemaakt. De Franse Zonnekoning Lodewijk XIV wil de republiek Nederland inlijven en het land wordt, ter verdediging, voor een groot deel onder water gezet. De regenten trekken zich terug achter de Waterlinie, de Franse troepen hebben vrij spel in de landelijke gebieden.

Muziek als troost, als nieuwsbron én als propagandamiddel. De emoties lopen hoog op en het land is tot op het bot verdeeld. Frans versus Nederlands, droog versus ondergelopen, Oranje versus De Witt, het volk versus de elite. Via video-projecties vliegen Johan de Witt (Hans Goedkoop) en Willem III (Leendert de Ridder) elkaar in de haren.

Camerata Trajectina kruipt, op het podium, in de rol van de klagende, strijdlustige of wanhopige burger met een huiveringwekkend mooi repertoire. De liederen leren de chaos te begrijpen, verwoorden de hoop en angst, en proberen anderen te overtuigen.

‘Het volk redeloos, de regering radeloos en ons land reddeloos!’ Wie heeft de macht en bepaalt de koers van het land? Met het programma Redeloos, radeloos, reddeloos zet Camerata Trajectina een eigentijdse multimedia-voorstelling neer die aanzet tot nadenken. Kunnen er parallellen getrokken worden met het huidige politieke klimaat, waarin de kloof tussen de mondige burger en de politiek alsmaar groter lijkt te worden?

Zet je schrap, het wordt huiveringwekkend mooi!

Datum: Vrijdagavond 28 oktober Tijdstip: Inloop vanaf 19.30 uur aanvang 20 uur
Entree: Volwassenen 20 euro, Vrienden van Kasteel Amerongen en Vrienden van de Andrieskerk 17,50 euro. Kinderen tot 18 jaar gratis
Locatie: Andrieskerk, Hof 16, Amerongen

Dit project is een samenwerking met de Maand van de Geschiedenis en Stichting Rampjaar 1672

UITVERKOCHT


Terug naar de agenda