De Athlone Society

De Athlone Society wordt gevormd door particulieren en bedrijven die het Kasteel en zijn collectie voor het nageslacht willen behouden en daarvoor bereid zijn gedurende 5 jaar minimaal € 1000,- (particulieren) of € 2500,- (bedrijven) per jaar te doneren. Door de fiscale stimuleringsmogelijkheden van de overheid en de culturele ANBI-status van onze Stichting mogen particulieren een gift met 1,25 vermenigvuldigd ten laste van de inkomstenbelasting brengen. Een particuliere gift van € 1000,- wordt daardoor voor de schenker teruggebracht tot netto € 350,- bij het hoogste belastingtarief. Voor bedrijven mag de donatie met een factor 1,5 ten laste van de vennootschapsbelasting worden gebracht.

De Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen verschaft u gaarne nadere informatie. Vanaf januari 2015 is er geen gang naar de notaris meer nodig, maar kunnen in een onderhandse schenkingsakte uw wensen worden vastgelegd.

Voordelen van de Athlone Society:

Als begunstiger van de Athlone Society:

  • wordt u jaarlijks uitgenodigd voor een bijzonder evenement op het kasteel. Daar zal ook een toelichting worden gegeven op de plannen en verantwoording worden afgelegd van het gevoerde beleid.
  • zal uw naam of die van uw bedrijf – met uw instemming – stijlvol worden weergegeven bij de ingang van het kasteel en op onze website: www.kasteelamerongen.nl

Als u wilt toetreden tot de Athlone Society verzoeken we u een bericht te sturen naar ons secretariaat, waarna we graag met u contact opnemen.

Fiscale Aspecten

De Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen is door de belastingdienst erkend als culturele ANBI stichting. Dit geeft zowel particulieren als bedrijven fiscale voordelen voor schenken. De belastingdienst onderscheid “gewone” of eenmalige schenkingen en periodieke schenkingen. Onderstaande informatie is ontleend aan de website van de belastingdienst. De stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen geeft u hierover desgewenst nadere uitleg.
Periodieke schenking

Een periodieke gift aan een culturele ANBI mag u verhogen met 25%, wanneer u uw aftrekpost berekent. Bij een periodieke gift hebt u niet te maken met een drempel en een maximum aftrekbedrag. Wel geldt voor de verhoging een maximumbedrag van € 1.250.

Voorbeeld
U doet een periodieke gift aan een culturele instelling van € 6.000 per jaar. Per jaar berekent u uw aftrek op de volgende manier:
Berekenen verhoging: € 6.000 x 25% = € 1.500
Maximale verhoging: € 1.250
U hebt dan per jaar een aftrek van: € 6.000 + € 1.250 = € 7.250