Nalaten

Misschien staat u liever niet stil bij het moment dat u er niet meer bent. Maar toch moeten er bij een overlijden heel wat zaken geregeld worden. Onder andere de nalatenschap: wat laat u na en aan wie? U wilt goed zorgen voor uw nabestaanden, maar misschien wilt u uw nalatenschap ook deels omzetten in steun aan de Kasteel Amerongen. Dit kan door de Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen (SVKA) op te nemen in uw testament. Nalaten aan de Vrienden van Kasteel Amerongen betekent schenken aan de kasteelliefhebbers van de toekomst. Dit kan op verschillende manieren.

Erfstelling

U kunt de SVKA als (mede)erfgenaam benoemen in uw testament. Wij ontvangen dan een deel van uw netto nalatenschap (uw erfenis min eventuele schulden, legaten en boedelkosten). De omvang van de schenking is afhankelijk van de grootte van uw nalatenschap, van het aantal mede-erfgenamen en van de verhouding waarin zij van u erven (u hoeft niet alle erfgenamen voor een gelijk deel te benoemen). Wanneer de SVKA wordt aangesteld als enig erfgenaam, blijft de mogelijkheid bestaan om legaten aan dierbaren of andere goede doelen toe te kennen.

Legaat

U kunt uw schenking ook vastleggen in een legaat. Bij een legaat laat u een vast omschreven deel van uw erfenis na aan de SVKA. Dit kan gaan om een geldbedrag, bepaalde voorwerpen (bijvoorbeeld meubels, instrumenten, sieraden) en onroerend goed. U kunt een specifiek geldbedrag in een legaat reserveren, maar ook kunt u een percentage vastleggen. De begunstigde krijgt dan het vastgelegde percentage van uw ‘vermogen bij overlijden’.

Oormerken

U kunt uw schenking oormerken voor een specifiek doel. Misschien vindt u het belangrijk dat uw donatie wordt besteed aan de aanschaf van nieuwe onderdeel voor de collectie of de restauratie van specifiek museumstuk. Er zijn veel mogelijkheden voor een schenking op maat. Als u een specifieke wens heeft, dan vragen wij u contact met ons op te nemen. Wij zullen zorgen dat uw wens zo goed mogelijk wordt uitgevoerd.

Erfbelasting

Een schenking hoeft niet groot te zijn: de SVKA is zeer dankbaar voor elke donatie die we mogen ontvangen. De SVKA is erkend als Algemeen Beogende Instelling (ANBI), en hoeft daarom geen erfbelasting te betalen. Uw schenking wordt geheeld besteed aan het doel wat u voor ogen heeft.

Vragen?

Voor meer informatie over nalaten kunt u contact opnemen met de penningmeester van SVKA, Jos Kagenaar (06-....)