Fiscale Aspecten

De Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen is door de belastingdienst erkend als culturele ANBI stichting. Dit geeft zowel particulieren als bedrijven fiscale voordelen voor schenken. De belastingdienst onderscheid “gewone” of eenmalige schenkingen en periodieke schenkingen. Onderstaande informatie is ontleend aan de website van de belastingdienst. De stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen geeft u hierover desgewenst nadere uitleg.

Losse schenking

Met een losse donatie aan de Stichting Vriendkring Kasteel Amerongen verleent u steun, in de meest uitgebreide zin des woords aan Kasteel Amerongen. U kunt uw gift overboeken naar rekening IBAN NL09 INGB 0000 0061 63 t.n.v. Stichting Vriendkring Kasteel Amerongen o.v.v. 'Gift'

Giften die niet zijn vastgelegd in een schenkingsovereenkomst zijn voor 125% aftrekbaar als het totaal van al uw gedane giften aan culturele ANBI-instellingen het drempelbedrag overschrijdt: minimaal 1% van uw inkomen, met een minimumbedrag van € 60, tot maximaal 10% van uw drempelinkomen.

Periodieke schenking

Een periodieke gift aan een culturele ANBI mag u verhogen met 25%, wanneer u uw aftrekpost berekent. Bij een periodieke gift hebt u niet te maken met een drempel en een maximum aftrekbedrag. Wel geldt voor de verhoging een maximumbedrag van € 1.250.

Voorbeeld
U doet een periodieke gift aan een culturele instelling van € 6.000 per jaar. Per jaar berekent u uw aftrek op de volgende manier:
Berekenen verhoging: € 6.000 x 25% = € 1.500
Maximale verhoging: € 1.250
U hebt dan per jaar een aftrek van: € 6.000 + € 1.250 = € 7.250

Dankzij de culturele ANBI-status van de Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen, is uw gift voor 125% aftrekbaar van de inkomstenbelasting: uw gift wordt dus feitelijk met 25% verhoogd zonder dat het u iets extra’s kost. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en uw leeftijd levert dit bij een jaarlijkse schenking van € 250 het volgende netto voordeel op:

Zonder overeenkomst Met overeenkomst
Uw schenking (per jaar) € 250 € 250
Aftrekbaar bedrag € 0 € 312,50* (125% van €250)
Belastingvoordeel € 0* € 155 (bij belastingtarief 49,5%)
U betaalt netto € 250 € 95
(
) Dit bedrag geeft u op bij de belastingdienst
(**) NB: bij giften zonder schenkingsovereenkomst en onder het drempelbedrag

Met andere woorden: een gift van € 250 kost u met een schenkingsovereenkomst slechts € 95.

Zo doneert u met belastingvoordeel

Een schenkingsovereenkomst is snel geregeld en bovendien gratis: vul de <> en de <> in, en stuur deze in een portvrije envelop naar ons op. U krijgt vervolgens een door ons aangevulde en ondertekende kopie teruggestuurd. U bepaalt zelf hoeveel u schenkt, maar het minimumbedrag voor een onderhandse akte is vastgesteld op € 80 per jaar, het maximumbedrag is € 5.000. De overeenkomst loopt na de door u aangegeven periode vanzelf af en wordt niet stilzwijgend verlengd.

Sinds 1 januari 2014 is de tussenkomst van een notaris niet meer nodig en kunnen alle periodieke giften in een (onderhandse) schenkingsovereenkomst vastgelegd worden.