2018

De spiegels in de Grote Zaal

De Grote Zaal vormt het visitekaartje van het kasteel. Hier werden belangrijke gasten ontvangen. Vanuit dit vertrek heeft men een prachtig uitzicht over de uiterwaarden. Er hangt een groot aantal vorstenportretten, onder andere van Willem de Zwijger, Louise de Coligny, Maurits, Frederik Hendrik en van de Koning-Stadhouder Willem III. De marmeren schoorsteenmantels kwamen in 1684 in Amerongen aan; ze zijn gemaakt in Dresden, waar Godard Adriaan van Reede in die tijd gezant was.
In vroeger tijden hingen in de zaal drie bijzondere spiegels: twee identieke rococospiegels en een neoclassicistische spiegel. Helaas zijn deze zodanig aangetast dat ze niet meer opgehangen kunnen worden.

De grondering van de houten lijsten bladdert en veel ornamenten zijn aangetast door houtworm. Op een aantal plekken zitten de ornamenten ook los. De restaurator zal de grondering zoveel mogelijk consolideren en de losse ornamenten vastzetten. De gehele lijst krijgt een behandeling tegen houtworm.

Het spiegelglas is zwaar aangetast door vocht. Er is daardoor veel verlies van het zilver en de opstaande bladders zijn zwart geoxideerd. De verzilvering zal zoveel mogelijk weer op het spiegelglas gefixeerd worden, met maximaal behoud van het aanwezige materiaal. De lacunes worden vervolgens gecamoufleerd door een zilverfolie op een zuurvrij karton achter het glas te plaatsen.

Voor de restauratie is contact gezocht met de Renée Velsink, restaurateur van lijsten en spiegels. Voor het kasteel heeft zij eerder kwalitatief hoogwaardig werk verricht. De kosten voor de restauratie bestaan in hoofdzaak uit arbeidsloon en bedrage ongeveer € 8500,- per spiegel. Momenteel is € 6000,- beschikbaar.

2014-2015

Kerst op kasteel Amerongen

In 2014 en 2015 is door de Stichting Kasteel Amerongen een aantal evenementen georganiseerd die gekoppeld waren aan de seizoenen. De Vriendenkring heeft door haar financiële bijdragen van in totaal ongeveer € 2500,- aan het winterfeest ervoor gezorgd dat het kasteel in een bijzonder fraaie kerstsfeer kon worden gehuld. Diverse musici hebben belangeloos aan deze dagen meegewerkt. Het kasteel kon zich tijdens deze dagen verheugen op een buitengewoon groot aantal bezoekers. Tweede kerstdag 2014 werd een record aantal bereikt van meer dan 1000 bezoekers.

ICT-project

Een moderne administratie, de winkel en kaartverkoop kunnen niet zonder adequate computervoorzieningen. Daarnaast is het van toenemend belang beveiliging van het kasteel en zijn collectie te realiseren door draadloze camera’s, die in contact staan met de ICT infrastructuur. De huidige ICT-voorzieningen in het kasteel zijn sterk verouderd en aan vervanging toe. Een plan voor aanschaf van de meest noodzakelijke aanschaffingen is gemaakt en er is een begin gemaakt met de installatie van nieuwe hardware. Komend jaar zal een plan tot afronding worden opgesteld. De Vriendenkring heeft een donatie aan de SKA toegezegd om dit plan te kunnen realiseren. Een reservering is gemaakt van € 8000,-

Diana, Godin van de jacht

Een belangrijk sierelement in de tuin is het beeld Diane, godin van de jacht. Vele jaren heeft zij een markante plaats gehad in de tuin. Door de restauratie kwam ze echter in een afgelegen deel van de tuin terecht en verkeerde in zeer slechte staat. Zowel het beeld als het voetstuk zijn op diverse plaatsen beschadigd. Een uitgebreid restauratierapport is opgesteld en de kosten voor restauratie bedroegen € 4950,-

In het voorjaar van 2015 is de restaurateur Nico Verhulst met veel enthousiasme en zorg bezig gegaan de verschillende aangetaste delen van het beeld te restaureren. Ook is een deel van de rechter arm en een rechterhand gereconstrueerd. De restauratie vond voor een deel plaats in het kasteel, waar bezoekers de voortgang konden aanschouwen. In augustus is het werk afgerond en werd Diana weer op haar vertrouwde plaats aan de zuidzijde van het kasteel geplaatst.

2014

Bätz-orgel

Anna Elisabeth van Tuyll van Serooskerken, echtgenote van Frederik van Reede, 5e graaf van Athlone, heeft aan het einde van de 18e eeuw bij de beroemde orgelbouwer Gideon Thomas Bätz een huisorgel besteld. In 1813 is het afgeleverd en op de bovengalerij van het kasteel geplaatst. Na ruim twee honderd jaar was het orgel aan een zeer grondige opknapbeurt toe om het weer bespeelbaar te maken. De Stichting Kasteel Amerongen slaagde erin met behulp van de steun van de Vriendenkring de benodigde € 42.500,- voor restauratie bijeen te krijgen. De bijdrage van de Vrienden was € 5000,- euro. In oktober van 2015 is het orgel van de restaurateur teruggekeerd op de bovengalerij en zullen er regelmatig orgelconcerten plaats vinden.

Podium en stoelen

Om ten volle te kunnen genieten van concerten en andere evenementen is zitcomfort van belang. Daarom hebben we 140 comfortabele stoelen aangeschaft. Ook is een podium van 6 x 4 m gekocht, waarop de musici en sprekers ook voor de achterste rijen op de galerij prima zichtbaar zijn. Huur is niet meer nodig en binnen enkele jaren is de investering van ruim € 4500,- terugverdiend

Bron in de benedentuin

De watervoorziening in de benedentuin, op het voorplein en in de Iristuin is in 2014 aanzienlijk verbeterd door het laten slaan van een bron waarop 300 m leidingen met 8 aftappunten zijn aangesloten. De bron ligt vlak bij de Schellevisschuur. Vandaaruit konden de benodigde elektriciteitsleidingen worden aangelegd naar de pomp. De schakelkast is in de schuur aangebracht. De kosten van het project bedroegen € 11.500,- Een subsidie van € 6900,- kon voor dit project worden verkregen

2013

Kinderhuisje

Niet lang na de bouw van een kinderhuisje voor koningin Wilhelmina op het Loo verscheen er rond 1900 op kasteel Amerongen ook een kinderhuisje. De kinderen van Graaf van Aldenburg Bentinck hielpen onder leiding van een timmerman en metselaar mee met de bouw. Hun rol in het bouwproces had een pedagogisch doel. Zo maakten ze kennis met het vak van een ambachtsman.

Na enkele restauraties in het verleden was het huisje in 2013 weer aan een grondige opknapbeurt toe. Allereerst het rieten dak, dat water doorliet en een toevluchtsoord was geworden voor ontheemde vogels. Het dak is na de zomer van nieuw riet voorzien en kan nu weer vele jaren mee. Daarna is het houtwerk grondig aangepakt, kieren gedicht en voorzien van een eerste verflaag en daarmee gereed gemaakt voor de winter. In het voorjaar van 2014 is het afgeschilderd.

2011 tot heden

Kasteelconcerten

Met het organiseren van concerten op de Bovengalerij heeft de Vriendenkring een oude traditie weer tot leven gebracht. Musici van naam hebben inmiddels welluidende klanken in het kasteel laten klinken. Een samenwerking met het Koninklijk Concertgebouworkest is tot stand gekomen. In het kader van de Zeister Muziekdagen traden veelbelovende jonge musici op. Ook de het Amerongse fanfare orkest geeft jaarlijks een concert in de buitenlucht. Het Fonds Podiumkunsten en Vrienden van het Concertgebouworkest droegen bij aan de kosten. Ook de komende jaren wil de Vriendenkring deze traditie voortzetten.

2011

Tuinproject

Tuin en park van het Kasteel worden jaar in jaar uit door enthousiaste vrijwilligers onderhouden. Het voor de plantengroei zo noodzakelijke water moest echter in tijden van droogte komen uit de slotgracht. Door een financiële bijdrage van de Vrienden kon aanvullende subsidie beschikbaar komen en kon een start gemaakt worden met de aanleg van een waterleidingsysteem. De firma Budding uit Rhenen heeft dit project uitgevoerd door een bron te slaan en enkele honderden meters leidingen aan te leggen in de boventuin, waarop een achttal aftappunten zijn aangebracht. Vandaar kan kwalitatief goed water op de gewenste locaties worden gebracht. Op 5 oktober 2011 was er de officiële oplevering van het waterleidingsysteem in aanwezigheid van de tuin- en boskabouters en vertegenwoordigers van SKA en SVKA. Door een gift van € 4800,- van de SVKA kon de Stichting Kasteel Amerongen een subsidie krijgen van € 7200,- waardoor het project kon worden gerealiseerd.

2010

Het boekenproject

De bibliotheek van Kasteel Amerongen is een van de weinig in tact gebleven adelsbibliotheken uit de 18de eeuw. Vrijwel alle 3600 boeken zijn van de oorspronkelijke bewoners van het kasteel. Belangrijk kenmerk van een adelsbibliotheek is dat het boeken omvat, die in de tijd belangrijk werden geacht om deel te kunnen nemen aan het hofleven en boeken voor belang voor het beheer van het landgoed.

Voor de bouwkundige werkzaamheden van het Kasteel moesten de grote en kleine bibliotheek ontruimd worden. Het boekenrestauratieatelier Mooie Boeken en Papierwerken o.l.v.mevr. Nijhoff Asser uit Amsterdam werd hiervoor ingeschakeld. Er is voor gekozen om de ontruiming te combineren met de conservering van de gehele boekencollectie. Met behulp van vrijwilligers is in vrij korte tijd de gehele bibliotheek (circa 3600 boeken) boek voor boek bekeken, stofvrij gemaakt, tegen uitdroging behandeld, beoordeeld en ingepakt. De conserverende behandeling van de boeken is uitgevoerd en gerealiseerd door een gift van de SVKA van € 10.888,-. Voor de uitgebreide restauratie van de boeken is een bedrag nodig van ongeveer € 55.000,-

In november 2010 werd er door de SVKA een grote fondsenwervingsactie onder vrienden en fondsen gestart. Dit leidde ertoe dat van diverse fondsen, waaronder het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Stichting Boek en Wurm, K.F. Heinfonds, Fentener van Vlissingenfonds en de ’s Gravenhaagse Bijbelstichting. De restauratie van de tweedelige atlas van Johannes van Keulen (1724) is reeds voltooid. In 2012 werd het gehele project succesvol afgerond.