Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen

De Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen (SVKA) is sinds 1983 de bijbehorende vriendenkring van Kasteel Amerongen. Ze dragen door middel van allerlei activiteiten en projecten bij aan de instandhouding van Kasteel Amerongen, de daarin aanwezige collecties, de tuin en het park (klik hier voor een overzicht). De vriendenkring is van onmiskenbare waarde voor de instandhouding van het kasteel, maar daarnaast is het ook een gezellige vriendenkring. Er worden gezamenlijk activiteiten georganiseerd en de SVKA is medeverantwoordelijk voor alle concerten die worden gegeven op Kasteel Amerongen. De vriendenkring is een aanwinst voor het kasteel, maar ook voor uzelf!

Doelstellingen

De Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen is opgericht in Amerongen op 30 maart 1983 en heeft als doelstelling het verlenen van steun, in de meest uitgebreide zin des woords, aan Kasteel Amerongen.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

  • het werven van vrienden;
  • het organiseren van vrienden- , themadagen en andere evenementen;
  • het verzamelen van fondsen ten behoeve van de restauratie en onderhoud van het kasteel Amerongen met bijgebouwen, tuinen, inventaris en archieven;
  • de aankoop van voorwerpen die een verantwoorde aanvulling betekenen op de aanwezige inventaris en archieven;
  • het geven van voorlichting en het verzorgen van publicaties;
  • het geven van adviezen aan de Stichting Kasteel Amerongen;
  • het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zodat uw bijdrage fiscaal aftrekbaar kan zijn.
De stichting geeft u gaarne nadere informatie over schenken en nalaten.

Projecten

Alles over onze projecten leest u hier.

Het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit:
Dhr. J.L. Herremans, voorzitter
Mevr. M.M.D. den Haan-Walder, secretaris
Dhr. J. Kagenaar, penningmeester
Dhr. J. de Jong, bestuurslid
Mevr. K. Moolenburgh-Fels, algemeen bestuurslid

Jaarverslagen

Jaarverslag SVKA 2011
Jaarverslag SVKA 2012
Jaarverslag SVKA 2013
Jaarverslag SVKA 2014
Jaarverslag SVKA 2015
Jaarverslag SVKA 2016
Jaarverslag SVKA 2017
Jaarverslag SVKA 2018
Jaarverslag SVKA 2019

Voorwaarden

U kunt hier onze voorwaarden lezen.