Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen

De Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen (SVKA) draagt bij aan de instandhouding van Kasteel Amerongen, de daarin aanwezige collecties, de tuin en het park. De vriendenkring is van onmiskenbare waarde voor de instandhouding van het kasteel, maar daarnaast is het ook een gezellige vriendenkring. Er worden gezamenlijk activiteiten georganiseerd en de SVKA is medeverantwoordelijk voor alle concerten die worden gegeven op Kasteel Amerongen. De vriendenkring is een aanwinst voor het kasteel, maar ook voor uzelf!

De Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen tracht dit doel te bereiken door:

Fondsenwerving

  • het verzamelen van fondsen ten behoeve van de restauratie en onderhoud van het kasteel Amerongen met bijgebouwen, tuinen, inventaris en archieven;

Steun aan aankopen en restauraties

  • de aankoop van voorwerpen die een verantwoorde aanvulling betekenen op de aanwezige inventaris en archieven;
  • het steunen van restauraties van het kasteel Amerongen met bijgebouwen, tuinen, inventaris en archieven;
  • het geven van adviezen aan de Stichting Kasteel Amerongen;

Vergroten betrokkenheid bij het kasteel

  • het werven van vrienden;
  • het organiseren van vrienden- , themadagen, concerten en andere evenementen;
  • het geven van voorlichting en het verzorgen van publicaties;