Algemene vragen

U kunt contact met ons opnemen door te mailen of een brief te sturen

Stichting Vrienden Kasteel Amerongen
Rijnstraat 1
3958 BE Amerongen

E-mailadres: tillybouma@ziggo.nl

Specifieke vragen

Afdeling Email
secretariaat secretariaatvrienden@kasteelamerongen.nl
concertprogrammering concerten@kasteel-amerongen.nl
Redactie Bulletin redactie.vrienden@kasteel-amerongen.nl
Vriendenadministratie svka-admin@planet.nl

Andere gegevens

KvK-nummer: 411 806 27
Vriendenadministratie-rek.nr: IBAN NL37 INGB 0000 1518 38
Algemeen rekeningnummer: IBAN NL09 INGB 0000 0061 63
Kamer van Koophandel nummer: 411 806 27
RSIN: 805 994 841